Všeobecné smluvní podmínky

  • Všeobecné obchodní podmínky

    Tento text slouží jako dodatek smluvních ujednání mezi společností Česká letecká servisní a.s. a jejími obchodními partnery. Text je předmětem autorsko-právní ochrany podle zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském. Text nesmí být kopírován, zveřejněn, použit či poskytnut k jiným účelům než je uvedeno bez výslovného souhlasu společnosti Česká letecká servisní a.s.

    Typ dokumentu: pdf | velikost: 209.2 kB
  • Všeobecné servisní podmínky

    Všeobecné servisní podmínky pro prohlídky a opravy palubní letecké techniky.

    Typ dokumentu: pdf | velikost: 117.5 kB